مدیر کل امور مالی شهرداری شیراز: تجمیع برخی امور مالی برای کاهش هزینه ها ضروری است

دکتر منصور آبادی مدیر کل امور مالی شهرداری شیراز از پروژه پردیس تئاتر، بوستان سایه، انبارهای اداری و امور شهر منطقه یازده بازدید نمودند.
دکتر منصورآبادی در این دیدار بر لزوم تجمیع برخی امور مالی مثل خرید ملزومات مصرفی برای کاهش هزینه ها تأکید و یادآور شد: به دلیل نوسانات بازار و افزایش مداوم قیمت کالاها اگر بتوانیم تمام ملزومات مورد نیاز شهرداری را به شکل سالانه و طی مناقصه خریداری نماییم در هزینه های جاری صرفه جویی قابل توجهی خواهد شد.
وی افزود: احداث انبارها و سیلوهای مشترک برای واحد تخلفات و امور شهر مناطق مجاور نیز می تواند تا حد زیادی به کاهش هزینه تملک، انبارداری و نیروی انسانی بیانجامد.
مدیر کل امور مالی شهرداری شیراز خاطرنشان کرد: از دیگر محاسن این کار می توان به افزایش سطح دسترسی مناطق به وسایل و منابع مورد نیاز اشاره کرد.
منصورآبادی در پایان این دیدار یادآور شد: احداث نهال‌خانه و گل‌خانه مشترک بین مناطق هفت، سه و یازده شهرداری شیراز می تواند شهرداری را از نظر تأمین گیاهان فصلی به حدی از خودکفایی برساند.

منبع : شهرداری منطقه یازده شیراز
۱۹۵
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است