آیین کلنگ زنی زورخانه و افتتاح مسیر دوچرخه سواری

آیین کلنگ زنی زورخانه خیر ساز پودنک و افتتاح مسیر دوچرخه سوار ی در منطقه یازده با حضور شهردار شیراز ، اعضای شورای اسلامی شهر شیراز، رییس هیت ورزش های زورخانه ای،  رییس هییت دوچرخه سواری و سایر مدیران شهری برگزار شد.
 

منبع : شهرداری منطقه یازده شیراز
۱۵۵
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است