بازدید عضو شورا از پروژه های منطقه

 
تذروی، عضو محترم شورای اسلامی شهر شیراز از پروژه های منطقه یازده بازدید نمود.این بازدید با همراهی شهردار منطقه؛ معاون عمرانی، معاون خدمات شهری و رییس اداره منابع انسانی منطقه صورت گرفت.
در این بازدید که به صورت میدانی انجام شد مراحل پیشرفت فیزیکی پروژه ها، مسائل پیش رو و مشکلات و محدودیت های برخی از طرح ها، از نزدیک مشاهده و مورد بررسی قرار گرفت.
 قابل ذکر است که مهندس تذروی ناظر منطقه یازده در شورای اسلامی می باشد.

منبع : شهرداری منطقه یازده شیراز
۲۲۱
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است