شهردار منطقه یازده: نورپردازی می تواند به فضاهای شهری هویت و انسجام بیشتری بدهد

شهردار منطقه یازده با عنوان این مطلب که یکی از راهکارهای زیباسازی  و ایجاد هویت در شهرها استفاده از نورپردازی شبانه است از ایجاد تونل نور در مسیردوچرخه سواری منطقه یازده خبر داد.
وی تصریح کرد: بخشی از این مسیر با طول 110 متر طول به شکل یک تونل نور ساخته شده است تا به عنوان یکی از المان های شهری مخصوص شب، علاوه بر افزایش زیبایی بصری، موجب شور و نشاط شهروندان شده و حس تعلق خاطر آنان را نسبت به فضاهای شهری افزایش دهد.
برزگر منظر شبانه ی شهرها را معرف بخشی از فرهنگ و هویت آنها دانست و خاطرنشان کرد: نورپردازی و استفاده مطلوب از فضاهای شهری یکی از مهم ترین عناصر زیباسازی می باشد که در سالهای اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته و می تواند به فضاهای شهری هویت و شخصیت بدهد.
وی با تأکید بر این مسأله که در حال حاضر بیشترین تصاویر شهروندان و گردشگران از فضاهای شهری تصاویری است که در روز به وضوح قابل مشاهده می باشدگفت: تصاویر ماندگار زیادی از زیبایی های شبانه در دسترس نیست که بتواند به عنوان حس مشترک و خاطره جمعی مورد توجه قرار گیرد و در این راستا می توان با اقدامات مشابه نسبت به زیباسازی و تلطیف فضای شهری قدم های ماندگارتری برداشت.
 

منبع : شهرداری منطقه یازده شیراز
۲۶۹
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است