آیین معارفه سرکار خانم مریم بادرام رییس محترم اداره فضای سبز سیما ، منظر و فضای سبز شهری


منبع : شهرداری منطقه یازده شیراز
۷۱۲
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است