برزگر شهردار منطقه ۱۱ و جمعی از مسئولین با حضور در ایستگاه ۷ آتش نشانی از زحمات آتشنشانان قدردانی نمودند.


منبع : شهرداری منطقه یازده شیراز
۴۹
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است