مراسم تودیع و معارفه رئیس اداره برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی منطقه ۱۱ شهرداری شیراز

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 11 مراسم تودیع و معارفه رئیس اداره برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی منطقه 11 با حضور مدیر کل سرمایه انسانی شهرداری شیراز ، شهرداران مناطق یازده و ده و مسئولین این مناطق در ساختمان شهرداری منطقه ده برگزار گردید .
در این جلسه برزگر شهردارمنطقه 11 از زحمات جناب آقای بوذرجمهر در زمان تصدی ریاست سرمایه انسانی منطقه 11 تقدیر و حکم مسئولیت آقای نریمانی در این سمت به وی اعطا شد .

منبع : شهرداری منطقه یازده شیراز
۶۱۹
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است