آگهی تجدید مناقصه عمومی خرید و سه دستگاه مجموعه لوازم بازی کودکان (پلی اتیلن)و کفپوش گرانولی زمین بازی کودکان به ضخامت ۶۰ میلی متر


منبع : شهرداری منطقه یازده شیراز
۱۶۰
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است