عملیات لوله گذاری خیابان والعصر شهرداری منطقه یازده


منبع : شهرداری منطقه یازده شیراز
۲۶۸
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است