آگهی مناقصه فراخوان عمومی انتخاب سرمایه گذار احداث پیست کارتینگ در قالب قرارداد BOLT


منبع : شهرداری منطقه یازده شیراز
۱۸۶
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است