آگهی مناقصه فراخوان عمومی انتخاب سرمایه گذار احداث زمین والیبال ساحلی و فوتبال ساحلی در قالب BOLT


منبع : شهرداری منطقه یازده شیراز
۱۳۳
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است