آگهی تجدید مناقصه عمومی عملیات فنس گذاری زمین ورزشی بوستان سیبویه


منبع : شهرداری منطقه یازده شیراز
۱۹۷
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است