تودیع و معارفه مسؤولان حراست

مراسم تودیع و معارفه مسؤولان حراست منطقه یازده برگزار شد. در این مراسم مهندس صالحی به عنوان مسؤول جدید معرفی و ضمن قدرردانی از زحمات و خدمات شایسته مهندس محمدی، با ایشان تودیع شد.

منبع : شهرداری منطقه یازده شیراز
۶۱۶
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است