آگهی تجدید مناقصه عمومی عملیات احداث و تجهیز سالن نمایش نصر و تئاتر (بلوار نصر )


منبع : شهرداری منطقه یازده شیراز
۳۱۶
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است