عملیات فنس گذاری زمین ورزشی بوستان سیبویه


منبع : شهرداری منطقه یازده شیراز
۱۹۴
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است