معرفی پتانسیل های پارک سایه به سرمایه گذاران

جلسه سرمایه گذاری منطقه یازده با حضور سرمایه گذاران، شهردار منطقه و معاون سازمان سرمایه گذاری برگزار شد. در این جلسه پتانسیل ها و فرصت های سرمایه گذاری در پارک سایه به سرمایه گذاران معرفی و پیرامون راههای مشارکت با آنان گفتگو شد.
 

منبع : شهرداری منطقه یازده شیراز
۲۶۸
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است