گزارش فعالیتهای شهرداری منطقه یازده در سیل اخیر

سیل شش فروردین ماه جاری با حرکت کردن سیلاب از تونل سعدی به سمت منطقه یازده در محور اصلی سرداران و نصر و در مجموع حدود 20 تا 25 درصد سطح منطقه را درگیر نمود که اگر عوامل طبیعی (توپوگرافی زمین )و تلاش عوامل انسانی یعنی پرسنل منطقه یازده و سایر ارگانها شامل پلیس ، آتش نشانی و ........ نبودند خدایی ناکرده با تلفات زیادی حتی بیش از سیل روز قبل مواجه می شدیم .
اهم فعالیت های منطقه به تفکیک قبل از بحران ، حین بحران و بعد از آن به شرح زیر ارائه می گردد :
­­­
A قبل از بحران :
1- برگزاری مانور بحران در اواخر سال 97 جهت سنجش توان نیروها ، ماشین آلات و تجهیزات و امکانات.
2- برگزاری جلسه ستاد بحران منطقه قبل از عید سال 98.
3- شب قبل از بحران توزیع حدود 300 گونی ماسه بین مردم و قسمتهای پر خطر که معمولاً آب گرفتگی بوده است .
4- شیفت بندی نیروهای آماده باش ماشین آلات و تجهیزات (لودر – کمپرسی (2 عدد) بابکت + بیل مکانیکی (مینی بیس ) – بیل بکهو .
5- قبل از شروع سیل دوم اعزام ماشین آلات طبق دستور شهردار محترم به مناطق آسیب دیده سیل اول(لایروبی رودخانه خشک) حد فاصل پل فضیلت تا پل شهدای پودنک طبق طرح مصوب با حجم 36000 ف که در سیل اخیر بسیار پیشگیرانه بود و خطر طغیان رودخانه در بحرانی تربن نقاط را رفع کرده بود.
 
 
 
B حین بحران:
1- جلوگیری از ورود حتی یک خودرو به مسیر سیلاب از چهار نقطه با بسیج کلیه نیروهای منطقه اعم از اجرایی ، اداری حتی واحد فنی :
  1. : میدان نصر به طرف رسول اعظم بسته شد .
1-2: میدان نصر به سمت نصر غربی بسته شد .
1-3 : پل شهدای پودنک به سمت تقاطع شهید ابوالفتحی بسته شد .
1-4: از نصر غربی و جمع و پخش کننده های اطراف به طرف بلوار سرداران تونل سعدی و به طرف رسول اعظم بسته شد .
2- هدایت سیلاب در نفاط پر خطر به سمت کانال های آبهای سطحی زیرزمینی (سرداران و رسول اعظم )
3- تخریب رفوژ سرداران جهت کاهش قدرت سیلاب .
4- رسیدگی به 31 مورد گزارش مردمی 137 در روز 5 فروردین و 278 مورد در روز دوم که سیل به منطقه یازده اتفاق افتاد .
5- حضور شهردار منطقه ؛ معاونین اجرایی و عمرانی و رئیس امور اداری ، رئیس فنی ، رئیس درآمد ، رئیس امور شهر ،رئیس تخلفات ، رئیس فضای سبز و مسئول تأسیسات در بحرانی ترین قسمت سیل (تقاطع سرداران ) و هدایت اتومبیل ها به سمت مسیرهای مطمئن و مدیریت و کنترل اوضاع .
6- در حین امدادرسانی یکی از پرسنل منطقه از ناحیه دست چپ دچار حادثه شد که در بیمارستان شهید رجایی بستری و تحت عمل جراحی (تعبیه پلاتین در دست وی قرار گرفت) فرار گرفت .
 
C  بعد از بحران :
از لحظه متوقف شدن بارندگی و کاهش شدت سیلاب امداد رسانی آغاز شد :
1- تخلیه زیرزمین ها و منازلی که در شیب معکوس قرار داشتند از آب و لای (حدود 50 مورد) که موارد مهم آن به شرح زیر است :
1-1 : تخلیه زیرزمین مجتمع مسکونی 120 واحدی ولایت واقع در خیابان سایه به مساحت حدود 2900مترمربع  و حجم حدود 6000 متر مکعب آب و گل و لای توسط دو پمپ دیزل 4 اینچ و سه عدد پمپ لجن کش و دو دستگاه بابکت و بازدید شهردار منطقه در شش وحله و همچنین بازدید معاونین خدمات شهری و مالی اقتصادی و اعضای شورای شهر .
  1. : تخلیه زیر زمین مجتمع امیر علی به مساحت حدود 600 متر مربع به حجم 1500متر مکعب آب فرعی ها و تخلیه دو دستگاه خودرو به بیرون از ساختمان با مینی لودر و بابکت حضور شهردار منطقه طی مراحل تخلیه گردید.
  2. : برای تخلیه زیرزمین 120  واحدی شهردار منطقه شخصاً به همراه جرثقیل 10تن به کارگاهی در نزدیکی روستای مهارلو کهنه جهت انتقال 2 عدد پمپ 4 اینچ دیزلی به همراه تکنسین های مربوطه در ساعت 3 بامداد مراجعه شد تا تخلیه زیرزمین خطرساز به موقع انجام شود (با حضور معاون عمرانی منطقه جهت انجام کار کارشناسی ، راه اندازی پمپ ها و بررسی پیشنهاد در راه حل های موضوع توسط ایشان) .
2-تخلیه سه زیرگذر نصر سرداران ، سرداران رسول اعظم و دورگرد رسول اعظم که جمعاً به میزان 10000         متر مکعب آب و گل و لای و آشغال تخلیه شده( با حمایت اداره پشتیبانی ماشین آلات ، سازمان عمران سازمان آب منطقه ای و پتروشیمی و .......) توسط حوزه اجرایی و عمرانی منطقه .
2-1: زیرگذر سرداران به عرض 27 متر و ارتفاع 5/4 متر جمعاً حدود 6000 متر مکعب تخلیه آب و گل و لای و زباله های حاصل از نشست سیلاب بوسیله 4 عدد پمپ دیزل 4و 6و 8اینچ ، دو دستگاه پمپ کف کش ، دو دستگاه لودر ، 6 تا 8 کمپرسی ، بابکت یک دستگاه بیل کیس یک دستگاه گریدر و حدود 30 نفر ثابت و سه شیفت / تخلیه و بارگیری مچدد حدود 50 کامیون خاک جهت جمع آوری باقیمانده گل و لای و زباله که امکان بارگیری آن بدون خاک نبود . (سایر ماشین آلات : جرثقیل ، موتور برق ، برج نوری دیزلی ، دیزل ژنراتور ، پمپ های کف کش )
2-2 : زیرگذرهای سرداران – رسول اعظم و دور گرد سرداران به حجم 4000 متر مکعب تخلیه آب ، گل و لای و شن و ماسه سرازیرشده از کوه بوسیله دو دستگاه پمپ دیزل 4 اینچ ، دو دستگاه لودر 4 دستگاه کمپرسی بابکت ، گریدر ، 50 نفر پرسنل پاکبان برای پاکسازی نهایی / تخلیه و بار گیری مجدد حدود 10 کامیون خاک جهت جمع آوری باقیمانده لای و زباله که امکان بارگیری آن نبود.
2-3 : زیرگذر فضیلت در منطقه سه به حجم حدود 200 مترمکعب گل و لای باقیمانده با تخلیه 10 کامیون خاک ، با کمک یک دستگاه لودر ، دو دستگاه کامیون یک گریدر (حجم اصلی آب توسط شهرداری منطقه سه و سایر حوزه های شهرداری تخلیه شده بود ).
2-4: در تمام طول مدت کار تخلیه زیرگذر ها به مدت 4 شبانه روز کنترل ترافیک توسط نیروهای منطقه (واحد های اجرایی ، تخلفات و اداری صورت گرفت ) حدود 15 نفر سه شیفت (با بستن نوار وعلائم خطر و چراغ چشمک زن و حضور کاپرا جهت پیشگیری از تصادفات احتمالی )
2-5 : تدارکات و پشتیبانی نیروها توسط حوزه اداری و برخی از سایر پرسنل که به صورت داوطلبانه و جهادی فعال بودند
2-6 : حضور شهردار منطقه ، معاون عمرانی ومعاون خدمات شهری منطقه و مسئول امورشهر منطقه در تمام مدت در شبانه در محل تقاطع های مذکور و حضور سایر مسئولین سطح منطقه ، کارپرداز ، رئیس فنی ، مسئول امور اداری به تناوب در ساعات شبانه روز در محل پروژه و در کنار مردم .
2-7 : تمام پمپ های کف کشی که در اثر ورود گل و لای و زباله خراب شده یاسوخته بودند در همان روز تعطیل با زحمت یا تعمیر یا به هر شکل جایگزین شد و در روز چهارم بعد ازسیل برای بارندگی 10/1/98آماده و زیرگذرها آزاد شدند و ترافیک در آن ها جریان پیدا کرد .
2-8 : در حین تخلیه زیرگذر ابوالفتحی یکی از همکاران دچار حادثه شده انگشت وی قطع شده با انتقال به بیمارستان تحت عمل جراحی قرار گرفت .
2-9 : حضور تمام وقت مسئول دفتر شهردار منطقه ر تمام مدت پس از بحران در محل کار و پاسخگویی به مراجعین و تلفن ها در خصوص تقاضاهای مردمی و پیگیری تا حصول نتیجه و رفع مشکل آب گرفتگی
2-10 : دو تن ازهمکاران دیگر در حین اقدامات بعد از بحران از ناحیه دست و استخوان سینه متاسفانه دچار اسیب شدند که در حال رسیدگی جهت درمان هستند .
(یعنی جمعاً 4 نفر از همکاران دچار اسیب جسمی شدند که دو نفر از آنها تحت عمل جراحی قرار گرفتند اما هیچ اسیب جسمی و جانی متوجه شهروندان عزیز نشد . )
  1.  
3-1 پاکسازی و لایروبی جداول سطح منطقه در 20% از سطح منطقه (حدود 250 هکتار )
طی چند مرحله توسط پرسنل اجرایی با همکاری مدیریت پسماند شهرداری ، مناطق 4 و 2 و 8 که به صورت جدی همکاری کردند .
  1. : تعدادی جداول به دلیل تخلیه زیر زمین های سطح منطقه و همچنین زیرگذرها در چندین وحله لایروبی مجدد انجام شد و هنوز ادامه دارد .
 
4- پاکسازی معابر و پیاده روها و رفوژ های وسط بلوار
 
4-1 :پاکسازی کلیه معابر و پیاده روها در حدود 20 % از سطح منطقه با پرسنل اجرایی ، همکاری موثر سازمان پسماند ، مناطق 4 و 8 و 2 ، سازمان سیما ، منظر
تعداد پرسنل : جمعاً حدود 300 به تناوب در سه شیفت شبانه روز به علاوه پرسنل و کارگران و ناظران فضای سبز کل مناطق معین به تعداد 700 نفر .
ماشین آلات : بیش از 50 دستگاه اعم از مینی لودر ، خاور ، نیسان کمپرسی ، واترجت ، تانکر تخلیه ، کمپرسی  ، بیل بکهو ، کاپرا ، سواری ، وانت ، پمپ های کوچک و بزرگ روبین ، موتور برق ، دیزل ژانراتور ، برج نوری دیزلی جرثقیل کوچک ، خاور و ده تن .
 
5- پشتیبانی و تدارکات
 
5-1 : فعال نمودن حوزه مالی منطقه و حوزه اداری در رسیدگی به امور تغذیه کلیه افرادی که در سطح منطقه فعال بودند اعم از کارگران مناطق معین (2و4و 8) رانندگان ماشین آلات و  ....
  1. : اسکان دادن به مسافرین در حین بارندگی در سالن شهید دستغیب که به صورت فوق العاده و خارج از روال ستاد سفر به تعداد حدود 100 چادر هر شب به صورت رایگان در ایام بارندگی و پس از آن با مدیریت حوزه اداری منطقه .
5-3 : پذیرش مهمان و افراد آسیب دیده در مهمانسرای منطقه توسط حوزه اداری منطقه .
  1. : مدیریت شیفت بندی رانندگان و پرسنل در طول مدت قبل از بحران و بعد از آن .
 
در پایان پرسنل وشهردار منطقه 11 از همه عزیزان ، همکاران ارگانها و مردم و تمام کسانی که در این دوره بسیار سخت ما را یاری نمودند تشکر می نمایند . از شهردار محترم که دستور بسیج کردن کلیه امکانات و نیروهای مناطق و سازمانها و معاونتهای شهرداری را برای کمک به منطقه یازده صادر نمودند تشکر می شود اعضای شورای اسلامی شهر ، معاونین محترم شهردار و سازمانها خصوصاً سازمان پسماند ، سازمان موتوری ، سازمان عمران و سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری که جانانه همکاری کردند تشکر و قدردانی می شود . از سازمانها و ارگانهای خارج از شهرداری از سازمان آب منطقه ای ، آبفا ، پتروشیمی ، ارگانهای نظامی هلال احمر و ..... کلیه کسانی که دغدغه ای جز یاری نداشتند تقدیر و تشکر می گردد و همچنین از افراد و گروه های خود جوش مردمی که با تهیه و اهدای غذای گرم ، شیرینی ، چای و شربت بین همکاران و پاکبانان احساس مسئولیت خود را نشان دادند تشکر و قدردانی می گردد . از شهردار محترم شیراز و معاون مالی اقتصادی ، معاون خدمات شهری ، معاون حقوقی و همچنین شهرداران مناطق هفت و شش و روسای سازمان موتوری ، میادین ،پسماند ، ترافیک و مسئولین تخلفات شهری و دبیر ستاد خدمات سفر که با حضور خود در محل اقدامات پس از بحران باعث دلگرمی شدند و به هر نحو حمایت و پشتیبانی فکری و تدارکاتی و ماشین آلات کردند تشکر و قدردانی می گردد و همچنین از اعضای شورای شهر که با حضور در محل و پیگیری تلفنی مسائل حمایت خود را دریغ نکردند تشکر و قدردانی می شود .
 

منبع : شهرداری منطقه یازده شیراز
تعداد بازدیدها : ۹۰
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است