شهردار منطقه یازده: نوع عملکرد افراد در درون هر سازمان، انعکاسی از دانش ، مهارت و ارزشی های درونی اوست

مهندس برزگر، در سومین جلسه استقرار نظام پایش در شهرداری منطقه یازده یادآور شد: شهرداری با استفاده از منابع محدودی که در اختیار دارد ، به رفع نیازهای فردی و گروهی افراد جامعه می پردازد. مهندس برزگر خاطرنشان کرد: اصلی ترین هدف ما، استفاده بهینه از عوامل تولید و رسیدن به اثر بخشی است که این عوامل شامل زمین ، سرمایه ، نیروی انسانی ، فناوری و مدیریت است.
وی نیروی انسانی را جزو ارزشمندترین دارایی سازمان ها و شهرداری دانست و گفت: نوع عملکرد افراد در درون هر سازمان انعکاسی از دانش ، مهارت و ارزشی های درونی اوست و ما به عنوان مدیر یک مجموعه می بایست علاوه بر تکریم و حمایت از سرمایه عظیم نیروی انسانی، شرایط را برای رشد و پیشرفت روز افزون آنها مهیا کنیم.
ستایشگر مدیرکل نوسازی و تحول اداری در شهرداری شیراز، نیز در این جلسه به بیان دیدگاه های خود پرداخته و عنوان نمود : چابکی ، شفافیت ، پاسخگویی و سلامت، به عنوان چهارهدف اصلی توسط شهردار محترم اعلام شده است که تحقق این اهداف جزو مهمترین برنامه های ما می باشد.
مهندس داریوش ستایشگر، یادآور شد: در هنگام تعیین اهداف عملکردی مجموعه، بایستی علاوه بر توجه به اهداف فوق،به  بهبود فضای فرهنگی، انسان محوری و پیاده محوری، بهبود محیط زندگی، حفظ محیط طبیعی شهر و باغات سطح شهر و ... نیز حساس بود و این حساسیت را به همکاران نیز انتقال داد .
وی توضیح داد: اگر انتظارات عملکردی به تفکیک برای هر یک از کارکنان به صورت مکتوب  تعیین و توسط شهردار منطقه به آنان اعلام نشود، امکان پایش عملکرد آنها فراهم نمی‌گردد؛ همچنین باعث می شود که در آن سازمان افرادی دائماً نسبت به وضعیت خود معترض یا به اصلاح طلبکار باشند.
ستایشگر خاطرنشان کرد: در این راستا لازم است که شهردار با توجه به ویژگی‌های منطقه خود، اهداف عملکردی را تعیین و به واحدهای مربوطه اعلام نماید.
وی خاطرنشان کرد: حرکت متحد به سمت این اهداف، مستلزم به اشتراک گذاری و رسیدن به یک توافق عملکردی بین همه افراد مجموعه و پایبندی به اهداف وضع شده می باشد و این امر نیازمند پایش و ارزیابی توان بالقوه تمام نیروهای انسانی می باشد.

منبع : شهرداری منطقه یازده شیراز
تعداد بازدیدها : ۵۹
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است