روالها و دستورالعمل ها

مالی و اداری
 
اجرایی شهرسازی و درآمد
دستورالعمل رسیدگی به نیازهای آموزشی  کارکنان                      دستورالعمل کنترل پروژه  عمرانی  روش اجرایی محاسبه عوارض و درآمدها    
دستورالعمل مرخصی کارکنان دستورالعمل نظارت بر حفاری های جزئی روش اجرایی صدور مجوز
دستورالعمل اضافه کاری کارکنان روش اجرایی مطالعات و طراحی پروژه عمرانی  
دستورالعمل بایگانی سوابق کارکنان روش اجرایی نظارت بر اجرای پروژه عمرانی  
دستورالعمل بهداشت کارکنان خدماتی روش اجرایی نگهداشت و توسعه فضای سبز  
دستورالعمل نحوه بکارگیری خودروها روش اجرایی کنترل و رفع تخلفات ساختمانی  
روش اجرایی مدیریت منابع انسانی روش اجرایی ساماندهی معابر شهری  
روش اجرایی اطلاع رسانی و ارتباط با شهروندان روش اجرایی ساماندهی تبلیغات  
روش اجرایی ارائه خدمات فرهنگی روش اجرایی مدیریت ارائه خدمات شهری  
روش اجرایی پیگیری امور حقوقی    
روش اجرایی کالیبراسیون تجهیزات    
روش اجرایی بررسی و صدور اسناد مالی    
روش اجرایی مدیریت  املاک و اراضی    

منبع : منطقه یازده
تعداد بازدیدها : ۱۳
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است