تاریخ درج : یکشنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۲
تخفیف و کاهش عوارض ساختمانی، شغلی و بهای خدمات شهرداری شیراز در سال ۱۴۰۲
متن مصوبه 832/1402/ش مورخ 28/01/1402
 
کاهش عوارض و بهای خدمات سال 1402 نسبت به میزان پرداخت نقدی به شرح جدول زیر می باشد:

 

 
تبصره 1: جهت مودیانی که مجموع پرداخت نقدی عوارض و بهای خدمات آن ها مازاد بر مبلغ 70 میلیارد ریال می باشد ، درصدهای کاهش عوارض و بهای خدمات نسبت به میزان پرداخت نقدی به صورت پلکانی بر اساس جدول 2 به ردیف های جدول 1 اضافه می گردد:
 
تبصره 2: عوارض ملی( مانند عوارض نوسازی، عوارض سالیانه خودرو و .... ) کلیه مبالغی که شهرداری به استناد قوانین مربوطه  برای سایر ادارات و سازمان های دیگر اخذ می نماید( مانند سهم آموزش و پرورش از عوارض ساختمانی) ، جرائم کمیسیون ماده صد، قدرالسهم سرانه خدمات عمومی موضوع ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری و قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها، عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر و تعیین کاربری عرصه املاک واقع در حوزه باغات قصردشت ، عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران شهری، عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری عرصه املاک در اجرای طرح های توسعه شهری (به استثناء حوزه باغات قصردشت)، عوارض ارزش افزوده ناشی از تعیین کاربری باغات موضوع دستورالعمل اجرایی ماده 14 قانون زمین شهری، عوارض ارزش افزوده ناشی از تعیین یا تثبیت کاربری باغات واقع در حریم شهر شیراز ( به استثناء حوزه باغات قصردشت)، دستورالعمل اجرایی ضوابط و مقررات ایجاد پارکینگ و آراء کمیسیون ماده 77 سال های قبل از 1402 که مبلغ در آن ذکر گردیده است، مشمول این مصوبه نمی گردند.
تبصره 3: املاک واقع در بافت فرسوده که مشمول مصوبه 3669‏/97‏/ص مورخ 20‏/9‏/1397 و 3321‏/97‏/ص مورخ 29‏/8‏/1397 و اصلاحات بعدی آن می گردند، شامل کاهش مندرج در این مصوبه نمی شوند.
تبصره 4: هر گونه تقسیط عوارض و بهای خدمات صرفا وفق مصوبات ملاک عمل صورت می پذیرد.
تبصره 5 : دارندگان کارت اوراق بستانکاری موضوع مصوبه 2650‏/98‏/ص مورخ 2‏/8‏/1398 و 1128‏/93‏/ص مورخ 31‏/2‏/1393 ، 2433‏/1400‏/ص مورخ 19‏/12‏/1400 و 3814‏/97‏/ص مورخ 27‏/9‏/1397 مشمول کاهش مندرج در این مصوبه می گردند.  روش های پرداخت عوارض اصناف «شغلی» 
  1. مراجعه به مناطق ۱۱گانه شهرداری 
  2. اداره کل تشخیص و وصول درآمد شهرداری واقع در خیابان شهید پیشرو، حدفاصل پل امام علی (ع) و خیابان راهنمایی، ساختمان شهید سلیمانی، طبقه سوم، واحد اصناف
  3. اتاق اصناف واقع در پل سلمان فارسی، خیابان شهدای اصناف، پشت ساختمان معاونت وظیفه عمومی، جنب اداره کل امور مالیاتی استان، اتاق اصناف مرکز استان فارس

روش های پرداخت عوارض ساختمانی
  1. مراجعه به سامانه خدمات اینترنتی یکپارچه شهرسازی به نشانی  eshahr.shiraz.ir
  2. مراجعه به مناطق ۱۱گانه شهرداری شیراز

سامانه ها
پیوندها
نشانی
بلوار سرداران _نرسیده به ضلع غربی پل غدیر
37259909-37259903
3759901
کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری شیراز می باشد

آخرین به روزرسانی پورتال: ۱۴۰۲/۰۹/۱۴